ब्रेथलाईजर खरीद सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना

Latest Uploads

 • दरभाउपत्र रद्द गरिएको सूचना
  Download
 • गाडी खरिदको लागि बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना
  Download
 • सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
  Download
 • ब्रेथलाईजर खरीद सम्बन्धी सिलवन्दी बोलपत्र आव्ह्वानको सूचना
  Download
 • सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना
  Download
 • सवारी साधन (मोटरसाईकल तथा स्कुटर) खरिद सम्बन्धी वोलपत्र
  Download
 • स्थानीय तहको विपद् सम्बन्धी तथ्यांक संकलन फाराम
  Download

Office Location


Contact Details


Provincial Government
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

Phone: +९७७-०६१-४६७७११

Fax: +९७७-०६१-४६७७११

Email info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology