पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • सूचीकृत भएको आसयको सूचना
  Download
 • सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन, २०७६
  Download
 • स्थानीय तहको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन, २०७५
  Download
 • स्थानीय तहको सभा सञ्चालन (कार्यविधि) ऐन, २०७५
  Download
 • सिलबन्दी दरभउपत्र स्वीकृत भएको आशय
  Download

गिता देवी वराल

गिता देवी वराल

Personal Information
पुरा नाम गिता देवी वराल
पद अधिकृत छैठौं
शाखा Disaster Management Section
मोवाइल 9846541405
ईमेल gitabaralacharya@gmail.com
उजुरी वा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: moialp4@gmail.com, Peace section: moialpeace@gmail.com, Disaster section: moialdisaster@gmail.com, Law section: moialp4law@gmail.com, Police section: policesection.moialpkr@gmail.com, Sanchar section: moialp4sanchar@gmail.com


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: moialp4@gmail.com, Peace section: moialpeace@gmail.com, Disaster section: moialdisaster@gmail.com, Law section: moialp4law@gmail.com, Police section: policesection.moialpkr@gmail.com, Sanchar section: moialp4sanchar@gmail.com

        

Copyright © 2021 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
This page has been viewed counter free times. Maintained By:Virtual Technology