1. बजार अनुगमन नियमावली¸ २०७६, सहकारी नियमावली, २०७६

  असोज ९, २०७६

View Download

2. पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन

  भदौ १३, २०७६

View Download

3. विनियोजन ऐन, २०७६, आर्थिक ऐन, २०७६

  असार ३१, २०७६

View Download

Office Location


Contact Details


Provincial Government
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

Phone: +९७७-०६१-४६७७११

Fax: +९७७-०६१-४६७७११

Email info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology