1. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सूचना

  फागुन ५, २०७६

View Download

2. ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण नियमावली, २०७६

  माघ २, २०७६

View Download

3. सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६

  पौष २४, २०७६

View Download

4. बजार अनुगमन नियमावली¸ २०७६, सहकारी नियमावली, २०७६

  असोज ९, २०७६

View Download

5. पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न बनेको ऐन

  भदौ १३, २०७६

View Download

6. विनियोजन ऐन, २०७६, आर्थिक ऐन, २०७६

  असार ३१, २०७६

View Download

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology