1. प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  कार्तिक २७, २०७६

View Download

2. गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको ऐन

  कार्तिक ५, २०७६

View Download

3. प्रदेश सभा सचिवालयको अधिवेशन अन्त्यको सूचना

  कार्तिक ५, २०७६

View Download

4. प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  सावन २६, २०७६

View Download

5. पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी प्रदेश ऐनहरुको अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना

  असार २५, २०७६

View Download

6. प्रदेश सभा अधिवेशन आव्हानको सूचना

  जेठ ६, २०७६

View Download

7. प्रदेश-सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा हेरफेरको सूचना-

  जेठ ५, २०७६

View Download

8. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने)ऐन, २०७६

  बैशाख ३०, २०७६

View Download

9. प्रदेश-सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सूचना

  बैशाख १२, २०७६

View Download

Office Location


Contact Details


Provincial Government
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

Phone: +९७७-०६१-४६७७११

Fax: +९७७-०६१-४६७७११

Email info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology