1. आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको (थप विदा सम्बन्धी) सूचना

  चैत २३, २०७६

View Download

2. गण्डकी प्रदेशमा सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  माघ १३, २०७६

View Download

3. भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको सूचना

  पौष ९, २०७६

View Download

4. प्रदेश सभाको अधिवेशन आव्ह्वानको सूचना

  पौष १४, २०७६

View Download

5. प्रदेश सवारी तथा यातायात सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  कार्तिक २७, २०७६

View Download

6. गण्डकी विश्वविद्यालयको स्थापना, व्यवस्थापन सञ्चालन गर्न बनेको ऐन

  कार्तिक ५, २०७६

View Download

7. प्रदेश सभा सचिवालयको अधिवेशन अन्त्यको सूचना

  कार्तिक ५, २०७६

View Download

8. प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  सावन २६, २०७६

View Download

9. पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी प्रदेश ऐनहरुको अनुसूची हेरफेर सम्बन्धी सूचना

  असार २५, २०७६

View Download

10. प्रदेश सभा अधिवेशन आव्हानको सूचना

  जेठ ६, २०७६

View Download

11. प्रदेश-सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक तथा सुविधा हेरफेरको सूचना-

  जेठ ५, २०७६

View Download

12. सूर्तिजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने)ऐन, २०७६

  बैशाख ३०, २०७६

View Download

13. प्रदेश-सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सूचना

  बैशाख १२, २०७६

View Download

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology