1. प्रदेश सभा सचिवालयको प्रदेश सभा सदस्य रिक्तको सूचना

  माघ २, २०७५

View Download

2. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सूचना

  मंसिर २१, २०७५

View Download

3. प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन

  असोज ११, २०७५

View Download

4. प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्यको सूचना

  असोज ११, २०७५

View Download

5. केही प्रदेश कानूनलाई संशोधन गर्न वनेको ऐन

  असोज ११, २०७५

View Download

6. मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको ऐन

  भदौ १४, २०७५

View Download

7. प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४

  फागुन ४, २०७४

View Download

8. प्रदेश नं. ४ को नामाकरण गण्डकी प्रदेश गर्ने सम्बन्धी प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

  असार २२, २०७५

View Download

9. प्रदेश नं. ४ को प्रदेश राजधानी पोखरा तोकिएको प्रदेश सभा सचिवालयको सूचना

  असार १८, २०७५

View Download

10. प्रदेश विनियोजन ऐन र सभा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि ऐन 

  बैशाख ३०, २०७५

View Download

11. प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७४

  चैत २१, २०७४

View Download

12. प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ४ (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ 

  फागुन ४, २०७४

View Download

13. प्रदेश सभाको अार्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट अधिवेशन अाव्हान सम्बन्धी सूचना

  जेठ ८, २०७५

View Download

14. प्रदेश मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्य र स्थानीय तहका सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन

  बैशाख २४, २०७५

View Download

15. मन्त्रिपरिषद कार्यविभाजन हेरफेर सम्बन्धीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना

  चैत १२, २०७४

View Download

16. मन्त्रिपरिषद गठन र कार्यविभाजन हेरफेर सम्बन्धीको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना

  फागुन ४, २०७४

View Download

17. प्रदेश नं. ४ को प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४

  बैशाख ५, २०७५

View Download

18. प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण (कार्यविधि) ऐन, २०७४

  बैशाख ३, २०७५

View Download

Office Location


Contact Details


Provincial Government
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

Phone: +९७७-०६१-४६७७११

Fax: +९७७-०६१-४६७७११

Email info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology