सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण

सावन १, २०७५

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनको दफा ५ (३) बमोजिम सार्वजनिक गरिएको सूचना (२०७५ साल बैशाख, जेठ, असार)

Download: सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण


Latest Uploads

 • स्थानीय तहको विपद् सम्बन्धी तथ्यांक संकलन फाराम
  Download
 • सार्वजनिक विदामा सवारी साधनको प्रयोग सम्बन्धी सूचना
  Download
 • विपद् व्यवस्थापन सप्ताह मनाउने सम्बन्धी सूचना
  Download
 • घटस्थापनाको विदा सम्बन्धी सूचना
  Download
 • गण्डकी प्रदेश ऐन सङग्रह, खण्ड १, २०७५
  Download
 • सि.सि.टि.भी. खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र
  Download
 • सवारी साधन (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) खरिद सम्वन्धी वोलपत्रको सूचना
  Download

Office Location


Contact Details


Provincial Government
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

Phone: +९७७-०६१-४६७७११

Fax: +९७७-०६१-४६७७११

Email info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology