कर्मचारीहरु

उपसचिव (कानून)

लेखा अधिकृत सातौं

शाखा अधिकृत

कानून अधिकृत

अधिकृत सातौं

अधिकृत सातौं

अधिकृत सातौं

कानून अधिकृत

अधिकृत छैठौं

नायब सुब्बा

कम्प्युटर अधिकृत छैठौं

अधिकृत छैठौं

अधिकृत छैठौं

सहायक पाँचौं

कार्यालय सहयोगी

पछिल्ला सामग्रीहरु

पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • प्रदेश प्रहरीको गठन सम्बन्धी अवधारणा पत्र
  Download
 • विपद् पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना सम्बन्धी अवधारणा पत्र
  Download
 • गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा रणनीति
  Download
 • सि.सि.टि.भि.खरिद तथा जडान सम्बन्धी अवधारणापत्र
  Download
 • प्रदेश आपतकालिन कोष विस्तार तथा परिचालन अवधारणा
  Download
 • कास्की, गोर्खा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा विपद् उद्दार केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी अवधारणा पत्र
  Download
 • सूचना प्रविधि ज्ञान केन्द्र सम्बन्धी अवधारणापत्र
  Download

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology