Staffs

उपसचिव (कानून)

लेखा अधिकृत सातौं

शाखा अधिकृत

अधिकृत सातौं

अधिकृत सातौं

अधिकृत सातौं

शाखा अधिकृत

अधिकृत छैठौं

नायब सुब्बा

कम्प्युटर अधिकृत छैठौं

नायब सुब्बा

अधिकृत छैठौं

अधिकृत छैठौं

सहायक पाँचौं

Latest Uploads

 • गण्डकी प्रदेश ऐन सङग्रह, खण्ड १, २०७५
  Download
 • सि.सि.टि.भी. खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र
  Download
 • सवारी साधन (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) खरिद सम्वन्धी वोलपत्रको सूचना
  Download
 • सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवश सम्वन्धमा
  Download
 • विपद वार्षिक प्रगति
  Download
 • प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा
  Download
 • सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना
  Download

Office Location


Contact Details


Provincial Government
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

Phone: +९७७-०६१-४६७७११

Fax: +९७७-०६१-४६७७११

Email info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology