Staffs

उपसचिव (कानून)

शाखा अधिकृत

लेखा अधिकृत

शाखा अधिकृत

कानून अधिकृत

नायब सुब्बा

टाइपिष्ट नायब सुब्बा

नायब सुब्बा

नायब सुब्बा

नायब सुब्बा

नायब सुब्बा

कम्प्युटर अपरेटर

नायब सुब्बा

नायब सुब्बा

Latest Uploads

 • सञ्चार सम्वन्धि परिपत्र
  Download
 • विपद् सम्बन्धी आशयपत्र
  Download
 • संविधान सभा दिवस सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
  Download
 • सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण
  Download
 • वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन -२०७४/०७५
  Download
 • विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी बार्षिक प्रतिवेदन-२०७४/७५
  Download
 • मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिताका मुख्य विशेषताहरु
  Download

Office Location


Contact Details


Provincial Government
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

Phone: +९७७-०६१-४६७७११

Fax: +९७७-०६१-४६७७११

Email info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology