गण्डकी प्रदेश ऐन सङग्रह, खण्ड १, २०७५

पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको (थप विदा सम्बन्धी) सूचना
  Download
 • सवारी साधन विवरण
  Download
 • विपद् सम्बन्धी खोज, उद्धार तथा राहत मापदण्ड, २०७५
  Download
 • गण्डकी प्रदेशमा विपद् जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान तथा नक्साङ्कन
  Download
 • स्वतः प्रकाशन
  Download
 • प्रेस बिज्ञप्ति
  Download
 • गण्डकी प्रदेश प्रहरी कार्यालय पोखराको औषधी खरिदको खर्च विवरण
  Download

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology