सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवश सम्वन्धमा

Latest Uploads

 • गण्डकी प्रदेश ऐन सङग्रह, खण्ड १, २०७५
  Download
 • सि.सि.टि.भी. खरिद सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र
  Download
 • सवारी साधन (मोटरसाइकल तथा स्कुटर) खरिद सम्वन्धी वोलपत्रको सूचना
  Download
 • सूचना तथा सञ्चार प्रविधि दिवश सम्वन्धमा
  Download
 • विपद वार्षिक प्रगति
  Download
 • प्रदेश आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा
  Download
 • सार्वजनिक विदा सम्बन्धि सूचना
  Download

Office Location


Contact Details


Provincial Government
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

Phone: +९७७-०६१-४६७७११

Fax: +९७७-०६१-४६७७११

Email info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology