पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • प्रेस विज्ञप्ति
  Download
 • वार्षिक प्रगति विवरण
  Download
 • प्रेस विज्ञप्ती
  Download
 • गण्डकी प्रदेशका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरु र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरुको सम्पर्क नं.
  Download
 • आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय गण्डकी प्रदेशको (थप विदा सम्बन्धी) सूचना
  Download

गण्डकी प्रदेशमा विपद् जोखिम क्षेत्रहरुको पहिचान तथा नक्साङ्कन

उजुरी वा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2020 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
This page has been viewed counter free times. Maintained By:Virtual Technology