पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन, २०७५
  Download
 • खोप सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) ऐन, २०७५
  Download
 • गण्डकी प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७६
  Download
 • गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०७५
  Download
 • गण्डकी प्रदेश विकास प्राधिकरण ऐन, २०७७
  Download

गण्डकी प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम प्रतिष्ठान ऐन, २०७६

उजुरी वा गुनासो

सम्पर्क ठेगाना
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: moialp4@gmail.com, Peace section: moialpeace@gmail.com, Disaster section: moialdisaster@gmail.com, Law section: moialp4law@gmail.com, Police section: policesection.moialpkr@gmail.com, Sanchar section: moialp4sanchar@gmail.com


गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११, ‌‍+९७७-०६१५६७७३२

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल Office: moialp4@gmail.com, Peace section: moialpeace@gmail.com, Disaster section: moialdisaster@gmail.com, Law section: moialp4law@gmail.com, Police section: policesection.moialpkr@gmail.com, Sanchar section: moialp4sanchar@gmail.com

        

Copyright © 2021 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
This page has been viewed counter free times. Maintained By:Virtual Technology