गुनासो वा उजुरी गर्नुहोस्

पछिल्ला सामग्रीहरु

पछिल्ला डकुमेन्टसहरु

 • शहिद, अपाङ्गता भएका र बेपत्ता व्यक्तिका परिवार एवं द्वन्द्व पिडितहरुलाई कृषिमूलक सीप एवं सामाग्री प्रदान गर्ने कार्यक्रम सम्बन्धी अबधारणा पत्र
  Download
 • प्रदेश प्रहरीको गठन सम्बन्धी अवधारणा पत्र
  Download
 • विपद् पूर्व सूचना प्रणाली स्थापना सम्बन्धी अवधारणा पत्र
  Download
 • गण्डकी प्रदेशको आन्तरिक सुरक्षा रणनीति
  Download
 • सि.सि.टि.भि.खरिद तथा जडान सम्बन्धी अवधारणापत्र
  Download
 • प्रदेश आपतकालिन कोष विस्तार तथा परिचालन अवधारणा
  Download
 • कास्की, गोर्खा, मनाङ र मुस्ताङ जिल्लामा विपद् उद्दार केन्द्र स्थापना गर्ने सम्बन्धी अवधारणा पत्र
  Download

कार्यालय भएकाे स्थान


सम्पर्क ठेगाना


प्रदेश सरकार
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

फोन: +९७७-०६१-४६७७११

फ्याक्सः +९७७-०६१-४६७७११

ईमेल info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology