विनियोजन विधेयक २०७५

Latest Uploads

 • सञ्चार सम्वन्धि परिपत्र
  Download
 • विपद् सम्बन्धी आशयपत्र
  Download
 • संविधान सभा दिवस सम्बन्धी प्रेस विज्ञप्ति
  Download
 • सूचनाको हक सम्बन्धी विवरण
  Download
 • वार्षिक कार्यसम्पादन प्रतिवेदन -२०७४/०७५
  Download
 • विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी बार्षिक प्रतिवेदन-२०७४/७५
  Download
 • मुलुकी (देवानी र फौजदारी) संहिताका मुख्य विशेषताहरु
  Download

Office Location


Contact Details


Provincial Government
आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश, पाेखरा नेपाल

Phone: +९७७-०६१-४६७७११

Fax: +९७७-०६१-४६७७११

Email info@moial.gandaki.gov.np / moialp4@gmail.com

        

Copyright © 2018 Ministry of Internal Affairs and Law All Right Reserved.
Maintained By:Virtual Technology